Výledek: Intelektuální typ

Jste badatel/ka a bez nových podnětů si život nedokážete představit!

Rukama se pravděpodobně neuživíte, ale zato přijdete na kloub i nejsložitějším problémům. Ve svém živlu jste, když se můžete zabývat myšlenkami a nápady, dělat pokusy, učit se, analyzovat, zkoumat, a to nejčastěji v oblastech spojených s vědou. Než dojdete k závěru a řeknete svůj názor, zjišťujete a analyzujete mnoho informací. Vše musí mít logickou strukturu a žádná otázka u vás nezůstane bez odpovědi.

Vybraná povolání, ve kterých můžete být šťastní:

Analytik, chemik, biolog, fyzik, matematik, sociolog, kriminalista, historik, filozof, lingvista, programátor, archeolog, meteorolog, genetik, neurolog, projektant, inženýr v různých oborech, vysokoškolský učitel.