Splácení dluhů se zhoršilo ve třech krajích. Najdeme kraj, kde se zlepšilo?

0 komentářů
459 přečtení
8.10.2020

Od roku 2017 se zlepšujeme ve splácení krátkodobých i dlouhodobých půjček. Za třemi úspěšnými roky však udělal tečku koronavirus, resp. jeho ekonomické dopady. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se v Barometru úvěrového trhu ukázala první zhoršení ve splácení. Týkají se jak hypoték, tak úvěrů na spotřebu. Splácení hypoték se zhoršilo ve třech krajích. Najdeme ovšem regiony, kde se zlepšilo splácení půjček určených na spotřebu.

Registry dlužníků a Barometr úvěrového trhu

Nejprve si přestavme projekt s názvem Barometr úvěrového trhu. Jeho realizátory jsou registry dlužníků spravované společností Czech Credit Bureau (CCB). Pod CBC je veden Bankovní registr klientských informací (BRKI) určený pro záznamy o půjčkách od bank, dále Nebankovní registr klientských informací (NRKI), kam se zapisují ostatní typy úvěrů.

Do obou registrů se zaznamenávají jak pozitivní, tak negativní údaje, zkrátka jsou v nich vedeny všechny informace o půjčkách spotřebitelů, včetně jejich splácení (nebo nesplácení). Každé čtvrtletí vyhodnotí CCB vývoj jak v oblasti nového zadlužení, tak ve splácení. Data vždy porovná se stejným čtvrtletím roku předcházejícího.

Ještě je vhodné popsat pojmy dlouhodobý a krátkodobý dluh, jak jsou v barometru chápány. V případě dlouhodobého dluhu jsou to všechny úvěry na bydlení: hypotéky a úvěry ze stavebního spoření. Pod krátkodobým dluhem se myslí všechno statní, tedy všechny bankovní a nebankovní půjčky určené na spotřebu, nikoliv k pořízení či rekonstrukci bydlení (přestože je klienti splácejí třeba i pět let, což je typické například u úvěrů na auto).

  1. čtvrtletí (2Q) roku 2020 nese první známky dopadů pandemie

Druhé čtvrtletí roku 2020 je výjimečné tím, že je historicky prvním obdobím, kdy bylo věřitelům nařízeno, aby odložili splátky všem, kdo o to požádají a kdo splní zákonem dané podmínky. I přes zohlednění splátkového moratoria však vyšlo v Barometru úvěrového trhu za 2Q 2020 najevo, že tempo vzniku ohrožených dluhů zrychlilo.

Co jsou ohrožené dluhy? Jde o úvěry, které klient už alespoň tři měsíce nesplácí. Zatímco v předchozích čtvrtletích bývalo množství ohroženého dluhu vždy o něco menší než o rok dříve (i o 15 procent a více), ve 2. čtvrtletí roku 2020 se poprvé po dlouhé době zvětšila částka ohroženého dluhu, i když jen toho krátkodobého. Navýšení dělá 0,3 %, v absolutním vyjádření jde o nárůst o 100 milionů korun (z 22 mld. Kč na 22,1 mld. Kč). Detaily najdete v obrázku 1.

Obr. 1: Ohrožený dluh fyzických osob ve 2. čtvrtletí r. 2020

Zdroj: Czech Credit Bureau. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-2-kvartal-2020/

Hypoték se ekonomické dopady zatím moc nedotkly

Dlouhodobé dluhy zatím splácíme stále lépe, i když velkou část splátek jsme si v bankách nechali odložit. Této možnosti využilo přes čtvrt milionu domácností, a podle vyjádření Přemysla Cenkla, Marketing Directora společnosti Czech Credit Bureau, to výsledky barometru plně reflektují.

Díky dobrému tempu splácení hypoték se celkový ohrožený dluh v celé ČR snížil za poslední rok o 1,9 %, v peněžním vyjádření o 600 milionů korun na výsledných 30,7 miliardy Kč. Z toho připadá na krátkodobý dluh celých 72 %, jen 28 % ohroženého dluhu jsou hypotéky a úvěry ze stavebního spoření.

S hypotékami se zhoršili jen ve třech krajích

Barometr úvěrového trhu vždy vypočítává i podíl klientů s ohroženým dlouhodobým dluhem na počtu obyvatel v kraji, jinými slovy nesleduje jen výši ohroženého dluhu, ale také počty lidí, co mají problémy se splácením. Počet lidí s dlouhodobým ohroženým dluhem se ve druhém čtvrtletí roku 2020 navýšil na Pardubicku, v Jižních Čechách a Karlovarsku, což můžete snadno zjistit porovnáním obrázků 2 a 3.

Obr 2: Podíl klientů s ohroženým dlouhodobým a krátkodobým dluhem na počtu obyvatel v jednotlivých krajích v prvním čtvrtletí roku 2020

Zdroj: Czech Credit Bureau. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-1-kvartal-2020/

 

Na Pardubicku se podíl nesplácejících klientů zvýšil z 0,1 % na 0,2 %, stejně tak v kraji Jihočeském, na Karlovarsku z 0,2 % na 0,3 %. Karlovarsko je na tom se splácením úvěrů na bydlení bezkonkurenčně nejhůř z celé republiky.

Obr 3: Podíl klientů s ohroženým dlouhodobým a krátkodobým dluhem na počtu obyvatel v jednotlivých krajích ve druhém čtvrtletí roku 2020

Zdroj: Czech Credit Bureau. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-2-kvartal-2020/

Ve 2Q 2020 jsou krátkodobé úvěry problémem pro méně lidí než ve 2Q 2019

Ve splácení krátkodobých úvěrů se zlepšili lidé ve většině krajů, s výjimkou regionů Praha, Zlínsko a Vysočina. Ve zbylých 11 krajích klesl podíl klientů s problémy se splácením. Můžeme proto konstatovat, že osvěta ve finanční gramotnosti začíná dopadat na úrodnou půdu, lidé si vzetí půjčky více promýšlejí, častěji využívají služeb online srovnání nabídek nebankovních společností i bank. To mimo jiné vytváří tlak na konkurenci mezi poskytovateli, což tlačí ceny půjček dolů a zjednodušuje dlužníkům splácení.

Obr. 4 Počet klientů s krátkodobým a dlouhodobým ohroženým dluhem ve 2Q 2019 a 2Q 2020

Zdroj: Czech Credit Bureau. URL: https://www.cbcb.cz/barometr-uveroveho-trhu-2-kvartal-2020/

Na jedné straně je skvělou zprávou, že nesplácejících lidí je méně, ale na straně druhé musíme dodat, že dluží větší částky. Můžete si propočítat s námi (s využitím obrázků 1 a 4), že průměrná nesplácená částka ve druhém čtvrtletí 2020 dělá 116 tisíc korun, zatímco ve stejném čtvrtletí před rokem se jednalo o 103 tisíce korun.  Tím se naděje na úspěch v jejich splacení dost snižuje. Možná vás teď napadlo, že byste si zjistili informace o vaší platební historii. Zde přinášíme jednoduchý návod, jak na to.

Autor: Redakce Home Credit
Komentáře
Přidat vlastní komentář
Tento článek ještě nikdo nekomentoval. Buďte první.
Komentovat
Přidat vlastní komentář